Kondiční ježdění

 

= pravidelné ježdění 2x týdně = šest hodin různorodého pohybu (2 hodiny na koni, hodina až dvě kolem koně při přípravných a dalších pracích) = aktivita, kde cíleně propojíte příjemné s užitečným.

Podmínkou účasti není  pokročilý jezdec - budovat svou kondici můžete od počátku i jako začátečník.  S koněm v tomto případě budeme v závislosti na kondici a Vašich dovednostech dělat zpočátku objemovou aerobní práci v kroku a postupně budeme přidávat další (pohyb ve cvalu, klusu a jiné), dle Vašich zlepšujících se schopností i kondice.

 

Proč se účastnit našeho pravidelného kondičního ježdění:

kondice1

Jasmínka s Terezkou, Torísek s Maru, léto 2014 (c) photo by Laduška

Jednoduše řečeno: ježdění na koni nám přinese dobrou náladu díky načerpání energie z přírody i z propojení s koněm a postupem času i dobré pocity z vlastní kondice, z vlastních nově získaných dovedností , protože:

jízda na koni pozitivně a vyrovnaně působí na rozvoj naší fyzické stránky: 

 • příznivě působí na celý pohybový systém a tím se :
  • zlepšuje fyzická kondice
   • při jízdě na koni pracuje celé tělo jezdce,dochází k dynamickým změnám svalového napětí u většiny posturálních svalů s frekvencí odpovídající rytmu pohybu koně
   • energetický výdej jezdce při chůzi koně  je 12.5kJ/min (168 cal/hod) , v klusu stoupá na 33.5kJ/min (420 cal/hod), ve cvalu dosahuje průměru 42kJ/min (514 cal/hod), čištění koně (hřebelcování) 525 cal/hod  (Melichna, 1995)
   • b

    Jesika s Maru, léto 2014 (c) photo by Jana Jarková

    zlepšuje se kvalita karidovaskulárního a respiračního systému

    • většina jezdců využívá průměrně při jízdě 60% své aerobní kapacity, pracovní výkon běžné jízdy je poměrně vysoký a odpovídá přibližně výkonu 120W při bicykloergometrii (www.answers.com)
    • ke změnám v srdeční frekvenci dochází u koně i jezdce souběžně, u koně jsou však hodnoty vždy vyšší než u jezdce (Melichna, 1995)
  • zkvalitňuje úroveň koordinace jezdce i společná s koněm při pohybu s ním
  • zlepšuje vytrvalost a svalová připravenost
   • ježdění klade  značné nároky jak na pohybový, tak opěrný aparát
   • postupně buduje zejména silové vytrvalosti dolních končetin, rovnováhu, schopnost koordinovat pohyby s koněm
   • při rekreačním ježdění jde obvykle o zátěž mírné až střední intenzity, v soutěžním jezdeckém sportu stoupá intenzita na submaximální, krátkodobě až na hodnoty maximální  – těsně před skokem a při skocích (Paalman, 2006)

jízda na koni pozitivně a vyrovnaně působí na rozvoj psychické, sociální, emocionální stránky:

 • působí jako duševní odreagování
  • u koní prostě „vypnete“, protože tady se nedá dělat nic jiného než být tady a teď propojeni s koněm i přírodou
 • načerpáte energii z pobytu v přírodě, zjistíte, že i zamračené počasí je s koňmi fajn a dodá Vám náladu a novou sílu do Vašeho života
 • práce s koňmi přirozeně zlepšuje schopnost
  • soustředění
  • sebeovládání -  usměrňování vlastních reakcí a pocitů
  • předvídání (anticipaci) reakcí koně  a naladění se na koně
   • předvídání fyzických reakcí v návaznosti na sledování fyzických reakcí koně a následně na naladění se na pocity koně
   • díky této schopnosti předvídání a naladění se na koně časem dochází k podobnému propojení mezi koněm a jezdcem, jaké bývá ve vztazích mezi mužem a ženou nebo dlouholetými kamarády – člověk ví, co kůň a kůň ví, co člověk a jsou-li „naladěni“ na stejnou vlnu, dochází k úžasným zážitkům, úžasnému tanci člověka a koně
 • práce s koněm přirozeně podporuje rozvoj
  Tori

  Torísek, Dagí a Maru (c) photo by Jana Jarková, 2014

  • pozitivního myšlení
  • trpělivosti
  • duševní vyrovnanosti
  • klidu
  • vytrvalosti
  • víry ve vlastní schopnosti

 

 

 

A v poslední řadě – nám pravidelným ježděním pomůžete s udržením psychické i fyzické kondice koní, jež potřebují pro další léčebné aktivity i aktivity s dětmi i koním tímto přispějete na krmení,čímž podpoříte naší další činnost.

Podmínky účasti na této aktivitě: jednou až dvakrát týdně mít cca 3 –  4 hodiny času, jež můžete beze spěchu věnovat sobě i koni – tj. přípravě koně před ježděním, cca 2hodinová vyjížďka, případně jiná kondiční práce dle domluvy, odsedlání a další běžné  činnosti, jež se dělají s koněm po ježdění.

Cena:

Při pravidelné docházce 2x týdně ………… 1000 Kč měsíčně (tj. v přepočtu na hodinu ježdění 62,5 Kč).

Při pravidelné docházce 1x týdně  …………. 700 Kč / měsíc     (tj. 87,5 Kč/hod)

Při nepravidelné docházce …………. 1300 Kč/ měsíc, počítá se s docházkou 2x týdně, takže pokud se Vám podaří dorazit pravidelně, vychází cena na 80 Kč na hodinu ježdění.