Pro děti 6 – 15 let

Aktivity vhodné pro tuto věkovou kategorii:

  • Procházky s koňmi po hrázích českovrbenských rybníků nebo bývalém vojenském cvičišti – děti se vezou, rodiče a další dospělý doprovod jde pěšky nebo si též P7247170vyzkouší svezení se na koni a samostatně vede koně. V tomto věku jsou děti obvykle schopny koníka v kroku samostatně vést. Přesto jde vedle nich doprovod, jež v případě potřeby zasáhne, poradí nebo vezme koníka zpět na provaz a na něm v bezpečí znova vysvětlí a potrénuje s dítětem, jak koně vést. Obě trasy jsou na cca hodinku chůze. Okolí českovrbenských rybníků je nádherné, doporučujeme foťák sebou.

  • Hry s koňmi s rodiči i bez rodičů. Jedna ze speciálních aktivit kombinující práci ze země i ze sedla. Určená pro rodiče, kteří by rádi trávili aktivně čas se svými dětmi a jejich koníčkem. Vedlo nás k tomu spousta kroužků pro děti, které jsou samostatně pro děti bez zapojení rodičů a málo společných vícegeneračních pravidelných aktivit. Podle věku dětí je rodiče učí, sdílejí s ním zážitek nebo spolu soutěží. To, že rodiče v počátcích nic o koních neví, vůbec nevadí, protože se naučí potřebné věci spolu s dětmi. Některé děti začnou tuto aktivitu ve věku, kdy už se rodiče z nějakého důvodu nejsou schopni zapojit do této aktivity, pak tvoříme skupinku z dětí, jež hry s koňmi provádí samostatně a závodí mezi sebou či spolupracují spolu.

  • Cyklus jezdeckých kroužků se zaměřením na základy ježdění a komunikaci s koněm, bezpečný pohyb s koněm po krajině – základy drezury, skákání, jízdy v vyukajesajasterénu, … .  Začínáme jej na podzim se začátkem školního roku nebo na jaře, sejdou-li se alespoň 3 děti se zájmem o konkrétní zaměření.

  • Vyjížďky - stejně jako u dospělých jde o nejoblíbenější aktivitu s koňmi. Vést koně samostatně v terénu a případně s ním zaklusat či zacválat s větrem v zádech, bývá pro děti jeden z nejhezčích zážitků. Více informaci o vyjížďkách naleznete v sekci pravidelné ježdění.
  • Výuka ježdění. Většinou takto učíme děti, jež mají zájem jezdit samostatně na vyjížďky, účastnit se našich jednodenních výletů či víkendových putování nebo jež zajímají koně natolik, že by třeba rády jednou s nimi sportovaly či si pořídily vlastního :-) (což rodičům většinou vymlouváme, pokud o tom zauvažují ) Dětem se pravidelně věnujeme na jízdárně či v jiném uzavřeném prostoru. Učí se efektivně a bezpečně sedět na koni, bezpečně s koněm manipulovat, učí se různé dovednosti na překážkách, hrají mezi sebou s koňmi hry. Výuka v tomto směru je hodně pestrá. Hodně závisí na tom, jaké děti jsou a co je baví. Čas od času zařazujeme do výuky i procházky v terénu. Jakmile jsou toho děti schopny, místo klasické výuky jezdíme ven na vyjížďky a další výuka probíhá zde. PS: kůň a terén jsou nejlepší učitelé. 

 

 Děti mívají při ježdění helmu, buď speciální jezdeckou či přilbu na kolo. Při ježdění v sedle se třmeny je třeba mít vhodnou obuv – vysvětlíme před první jízdou v sedle se třmeny. Dětem, jež se v sedle pohybují klusem i cvalem, je třeba dát i vhodné kalhoty – aby nedošlo vlivem tření při pohybu koně k jejich odření.