Vítejte

na oficiálních webových stránkách občanského sdružení Via elegans.

Kdo jsme:

… pár bláznivých človíčků co miluje koně, toulání se s nimi i práci s nimi a jež se rozhodlo umožnit kontakt s koňmi dalším lidem (dalším potenciálním bláznům do koní) a tím je nechat prožít radost s koňmi, relaxaci na vyjížďkách, propojení s koněm i přírodou i léčebné působení koně po všech stránkách.

… jsme nezisková organizace (vedená v registru nestátních neziskových organizací – NNO ministerstva vnitra) registrovaná u ministerstva vnitra, v listopadu roku 2013 jsme oslavili desetileté výročí. V současné době  jsme vedeni jako spolek u ministerstva spravedlnosti.

Provozujeme středisko v Českém Vrbném (cca 10 min chůze od Globusu), přes léto se však většinu doby nacházíme v CHKO Blanský les. Aktuální seznam našich koní naleznete v sekci naši koně, v současné chvíli je v českovrbenském středisku Království vrb 11 koní, z toho 5 jezdeckých, 3 ve stadiu základního výcviku, 3 hříbata a 1 klisna k rehabilitaci.

S koňmi máme dlouholetou praxi – specialistka na práci s koňmi – průvodkyně na vyjížďkách a cvičitelka pro výuku ježdění a práci s koňmi ze země se pohybuje u koní od roku 1989, od roku 1993 se zabývá výukou koní a to jak klasickými metodami, tak tzv. horsemanshipem, hipoterapií od roku 1995, prací s lidmi – tj. výukou jezdců a výukou „horsemanshipu“ od roku 2003. V týmu máme i certifikovanou ošetřovatelku koní a asistentku osob se zdravotním postižením s více jak dvacetiletou praxí.  I přes dlouholeté působení, nás všechny ta činnost kolem koní a práce s lidmi i koňmi pořád baví a naplňuje.

Ve stanovách Via elegans máme  různé cíle, protože oblast našeho zájmu, co se týče koní, je opravdu široká.  Aktivit co provozujeme, je spousta, avšak každá spadá do určité části roku – některé jsou ovlivněny počasím, některé školním rokem, některé pastevním obdobím  – naši koně jezdí vypásat louky mimo České Budějovice. A protože jedním z cílů je umožnit kontakt s koňmi co nejširší veřejnosti, nabízíme Vám možnost zapojit se do našich četných pravidelných i nepravidelných aktivit s koňmi a nejen s nimi.  

Orientační skladba aktivit během roku:

podzim a jaro: kroužky s koňmi, různé formy hipoterapie, procházky po hrázích Vrbenských rybníků či na bývalé vojenské cvičiště, vyjížďky, výuka ježdění a práce s koňmi ze země v různých formách, hiporelaxace, v případě domluvy s dostatečným předstihem i jednodenní či víkendová putování, kondiční ježdění, …

zima: kroužky s koňmi a výuka ježdění a vyjížďky pro ty, jež si užívají i chladné zimní dny venku, práce s koňmi ze země, sáňkování či lyžování za koňmi – napadne -li dostatek sněhu, hiporelaxace, kondiční ježdění

léto: jednodenní putování (např. na vrchol hory Kleť) a vandry s koňmi, plavení koní

celoročně:  focení s koňmi, účast na různých akcích pro radost dětem – např. svezení dětí ze školky na saních tažených poníky, vožení dětí u příležitosti výročí oslav školy, …

Skladba aktivit dle zaměření:

Projekt KONĚ PRO RADOST: jezdecké kroužky, procházky dětí a rodičů s koněm či poníky, hry s koňmi, speciální aktivity pro nejmenší i starší děti a mládež, vyjížďky, vandry, víkendová a jednodenní putování, focení s koňmi, plavení s koňmi, svezení dětí v rámci různých akcí jiných spolků a organizací a další

Projekt KONĚ PRO ZDRAVÍ: hiporehabilitace, kondiční ježdění, hiporelaxace, spadají sem však převážně i aktivity uvedené u projektu KONĚ PRO RADOST, neboť u všech se člověk pohybuje, u všech i odpočívá, u všech se něco učí, něco zvládá, o něco ho koně obohatí, což vše přispívá ke zdraví člověka

Většinou tvoříme a obsazujeme plán aktivit na příští týden až čtrnáct dní dopředu, přičemž přednost mají pravidelní účastníci aktivit, speciality jako vandry a víkendová putování plánujeme dlouhodoběji.

Veškeré akce sdružení Via elegans jsou otevřené a přístupné komukoliv, kdo má zájem se jich zúčastnit a jemuž to jeho zdravotní stav dovolí. Účastníci mladší 18-ti let musí mít souhlas svého zákonného zástupce, že se mohou účastnit aktivit občanského sdružení Via elegans.

Vůbec nevadí, jste-li absolutní začátečníci a víte o koních jen to, že jsou to lichokopytníci a býložravci. Naši průvodci jednotlivými aktivitami se Vám budou s trpělivostí věnovat a vše potřebné vysvětlí od začátku, koně vhodně připraví pro danou aktivitu (např. nasedlají). Jestli se ptáte proč se Vám tak budou věnovat, tak protože je to baví a líbí se jim radost a nadšení dalších lidí z koní a jejich světa.

Zúčastněním našich aktivit se stáváte po dobu konání aktivity dočasnými členy občanského sdružení Via elegans, s právem zúčastnit se dané aktivity a povinností vložit členský příspěvek za danou aktivitu – jež je udán v korunách nebo v odpracovaných brigádních hodinách. Veškeré příspěvky jsou určeny na provoz občanského sdružení – seno, voda, oves, odčervení a očkování koní, strouhání kopyt, renovace výběhů,  … . Pro dostupnost co nejširšímu okruhu lidí se snažíme držet tyto výdaje a tím i členské příspěvky na dané aktivity na minimu a i proto průvodkyně na vyjížďkách i vandrech, cvičitelka na hodinách výuky ježdění, ošetřovatelé koní  i další pracovníci pracují pro občanské sdružení jako dobrovolníci. Během roku se sem tam účastníme akce, kde se účastníci nestávají ani dočasnými členy a nevkládá se členský příspěvek – např. svezení dětí v rámci Mikuláše, nebo na dětském táboře, na dni dětí, … – tuto akci buď pořádáme sami nebo ve spolupráci s jinou organizací.

Chcete-li se zúčastnit našich aktivit, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo. Počet míst na našich aktivitách je omezený počtem koní - k dispozici na ježdění pro začátečníky je

  • ve Vrbovém království pouze Ali, Torísek, Jesika a Jasmínka, tj. dva koně pro středně těžké jezdce (do cca 90 kg) a dva pro lehčí a menší jezdce (do 60kg), případně děti. 

S tím, že pokud je daná aktivita například vyjížďka, na jednom z koní pojede Váš průvodce (průvodkyně). V současné době se do některých jezdeckých aktivit  ve Vrbovém království zapojují i klisny Sakura, Kapučína a Jezabel, avšak vzhledem ke stupni výcviku je to zatím značně omezeno. Proto doporučujeme včasné zarezervování si místa v dané aktivitě.

Přes léto pracujeme s koňmi v době od 8:00 do 21:00,  podzim až jaro od 9:00 do 18:00, vše je však závislé na počasí – tj. např. v případě velkých veder se pracuje s koňmi  brzy ráno a k večeru … . Nejezdíme pouze v případě extrémního počasí. Google+